vissza a nyitólapra
A múlt század húszas éveinek derekán két fiatal festőművész tehetős szülei elhatározták, összefognak, és saját galériát nyitnak csemetéik számára. Ki is béreltek egy alkalmasnak tűnő üzlethelyiséget ​Budapest szívében. Kívül-belül csinosan felújíttatták, majd drapériákkal és antik műtárgyakkal ügyesen berendezték. Végül a fiatalok teleaggatták képeikkel a frissen festett falakat. Mivel újságíró barátaik alapos hírverést csaptak a készülő eseménynek, a kitűzött napon a felkért művészettörténész népes közönség előtt tarthatta meg nyitóbeszédét. Szónoklata alatt az egyik keretből kilopták a képet, de ez csak utólag derült ki. A hatásos felvezetést követően az érdeklődők lelkesen széledtek szét, hogy szemügyre vegyék a kiállított festményeket.
Különösen az üres keret előtt gyűltek össze sokan. Csak álltak ott, és őszinte áhítattal bámulták a keret hátteréül szolgáló üres falrészletet.
Már alkonyodott, mikor az egyik látogató megszólította a művészek egyikét.
– Mester, jó ideje állok itt, és próbálom megfejteni ezt a képet. Ám kénytelen vagyok beismerni, nem jutottam előbbre. Elárulná, mit ábrázol?
A művész egy pillantást vetett az üres képkeretre, aztán a kérdezőre tekintett, majd így felelt.
– Ez egy legelésző tehén, barátom.
– Vagy úgy – bólogatott a kérdező. – De hát hol itt a fű?
– Nagyon egyszerű. Lelegelte a tehén – felelte fapofával a festő.
– És a tehén hol van?
– Miután lelegelte a füvet, nyilván odébbállt.
Az emberek hosszú pillanatokig tátott szájjal bámultak hol a fiatalemberre, hol a kérdezőre, végül kirobbant belőlük a nevetés.
A kép és a keret viszonyáról beszélt Böcskei László, Nagyvárad  római katolikus püspöke is, múlt év karácsonyának szentestéjén, a várad-szőlősi Szent Márton Idősek Otthonában tartott szentmiséje prédikációjában. „Egy üres keret, legyen bármilyen dekoratív, önmagában nem sokat jelent. Ezen a tényen az sem változtat, ha kiakasztjuk a falra” – szögezte le a püspök. „Ám ha belehelyezünk egy üzenetet hordozó képet, máris értelmet kap a keret. És egyaránt a figyelem központjába kerül mindkettő: úgy a keret, mint a benne elhelyezett kép is.”
Valóban. A fénykép vagy a festmény keret nélkül olyan, mint a mesebeli meztelen király. Ám egy megfelelően kiválasztott keret méltóképp „felöltözteti”, ráadásul művészi értékét is kiemeli, ugyanis határt szab a képnek. Elzárja mindattól, ami körülveszi szűkebb és tágabb környezetében​. ​Ezáltal  a keret is a kompozíció részévé válik.
A festmény és a fénykép keret nélkül „születik”, de ​kerete révén válik hangsúlyossá, nyeri el igazi értelmét. Nagyon fontos tehát a kép és a keret összhangja. Ám ezzel még nincs vége. Legalább ennyire fontos a megvásárlásra kiszemelt kép és leendő környezetének összhangja. Például: a falak színe, díszítése, a bútorzat stílusa, de nem árt odafigyelni a már meglévő képekre, és nem utolsó sorban a fényviszonyokra
A falakon elhelyezett képek nemcsak díszítenek, a tulajdonos műveltségéről, gondolkodásáról és ízléséről is sokat elárulnak. Sajnos a ma embere művészet címén összevásárol mindenféle kacatot, bóvlit, mert inkább hisz a barátainak és a ravasz műkereskedőknek, mint saját belső hangjainak. Nem bírja felfogni, hogy a művészet nemcsak különleges látásmódot, de alapos hozzáértést is igényel.
A keretkészítés nem nagy ügy, gondolhatják sokan. Ha valaki kap vagy vásárol egy keret nélküli képet, akár maga is elkészítheti a rámáját. Elmegy a legközelebbi barkácsboltba, kiválasztja a megfelelőnek ítélt keretlécet, méretre vágatja, hazaviszi, összeszögezi, belehelyezi a képet, és egy, legfeljebb két óra múlva már ott is díszeleg a falon a „mű”.
Csakhogy a kép és a keret viszonya sokkal bonyolultabb, összetettebb ennél.
Az alábbi fényképeket saját fotóim közül válogattam. A keretek mindegyike is magán viseli kézjegyemet, ugyanis magam restauráltam, illetve teremtettem újjá valamennyit, az interneten talált kerettöredékekből.
Vagyis a  képek és kereteik az én ízlésemről, hozzáértésemről tesznek tanúbizonyságot.  
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
vissza a nyitólapra