vissza a nyitólapraApró, vegyes ajkú község Kolozsvártól harminc kilométerre, északra, Bonchida és Doboka közt félúton. A település keleti határában romos torony áll. Egykor a toronyhoz reneszánsz kastély is tartozott, melyet még a Kendi család építtetett, de később a Hallereké, majd a Telekieké lett.
A Kendi család eredetéről megoszlanak a vélemények. Vannak, akik szerint az ősi család Kundtól, a honfoglaló hét vezér egyikétől származik. Mások úgy vélik, hogy a Kende törzs leszármazottai. Bárhogy is van, a Kendiek évszázadokig Erdély legbefolyásosabb családjai közé tartoztak. Számos kiváló politikust és hadvezért adtak a hétbástyás címerű tartománynak. Túlzott népszerűségükért gyakran az életükkel fizettek. A kezdetben Szapolyai-párti, majd később Ferdinánd oldalára átállt hadvezér és királyi tanácsos Kendi Ferencet 1558-ban Izabella királyné végeztette ki Gyulafehérváron. Birtokát az özvegy uralkodónő elkobozta és szétosztotta.
Kendi Jánost, aki Bekes Gáspár oldalán harcolt, Báthory István fejedelem száműzetéssel és jószágvesztéssel büntette. Az ellenkező oldalon álló, korának kiváló diplomatájaként ismert Kendi Sándort 1565-ben kancellárrá nevezte ki Báthory István. Ám amikor a fejedelmi székben őt követő unokaöccse, Báthory Zsigmond meg akarta szüntetni a törökökkel fennálló jó viszonyt, Kendi Sándor az 1594-es tordai országgyűlésen keményen szembeszállt az uralkodóval, ezért testvéreivel együtt 1594. augusztus 30-án Kolozsvárott kivégezték.
Kendi Sándor István nevű fia Bocskai István idején szintén kiváló hadvezérként és a fejedelem diplomáciai ügyeinek közvetítőjeként lett ismert. Hamarosan Doboka vármegye főispánjává nevezték ki, majd 1608-ban az új fejedelem, Báthory Gábor kancellárja lett, és adományként a fejedelemtől megkapta Szamosújvárt. 1610-ben azonban belekeveredett a Báthory Gábor elleni széki összeesküvésbe. A fiatal uralkodó az összeesküvés valamennyi résztvevőjét kivégeztette, Kendi Istvánnak azonban megkegyelmezett és szabadon engedte. Később mégis meggondolta magát és a fiatal Teleki Mihályt, a későbbi kancellárt bízta meg Kendi István kézrekerítésével. A kegyvesztett főurat saját kendilónai kastélyának udvarán fogták el. A lónai birtokot a Haller család szerezte meg, tőlük került a Telekiek tulajdonába, akik rövid időn belül felvirágoztatták. A második világháború után azonban a kastély teljesen tönkrement. Megmaradt épületrészében jelenleg szociális otthon működik.
A református templom: A falu közepén elhanyagolt, késő gótikus stílusú református templom áll. Az épületet többször átalakították, ekkor készült szobrokkal díszített szép barokk kapuja is.
kendilona01.jpg kendilona02.jpg kendilona03.jpg kendilona04.jpg
vissza a nyitólapra