vissza a nyitólapraŐsi, ma már zömében román ajkú kisváros Dévától nyugatra, a Maros jobb partján. Itt született 1580-ban iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem.
A település neve terra Elya alakban egy 1292-ből származó oklevélben bukkan fel először. Várkastélyát – Castellum Ilye – a 15. században a Dienessi család építette. Noha hűtlenség miatt Mátyás király a birtokot elvette a Dienessiektől és dengelegi Pongrácz János vajdának adományozta, a reneszánsz várkastély mégis a Dienessiek kezén maradt. A család kihalása után 1577-ben Illye vára iktári Bethlen Farkas tulajdonába került, akiről fiára, Bethlen Gáborra szállt. Később a Thököly család birtokolta, végül II. Apafi Mihályé lett. Az Apafiak halála után gazdátlanul maradt épületet a környékbeliek széthordták. Napjainkra a várkastélyból mindössze a Veres-bástya maradt meg, melyet 2003-ban a számos gyermekotthont működtető Böjte Csaba ferences szerzetes vásárolt meg a Szent Ferenc Alapítvány számára. A tulajdonosváltás után azonnal hozzáfogtak a romos épület rekonstrukciójához. A felújított épület napjainkban számos kulturális rendezvénynek ad otthont.
Marosillye római katolikus temploma feltehetően a 15. század elején épült. A reformáció után a protestánsoké lett, egészen 1749-ig, amikor egy csoportnyi székely, két ferences szerzetes vezetésével visszafoglalta. A „templomviszály” után a reformátusok új templomot építettek maguknak. Sajnos napjainkban – hívek híján – mindkét magyar templom pusztulófélben van.
(A fotók egy része a Veres-bástya felújítása előtt, a többi utána készült.)
marosillye01.jpg marosillye02.jpg marosillye03.jpg marosillye04.jpg
marosillye05.jpg marosillye06.jpg marosillye07.jpg marosillye08.jpg
marosillye09.jpg marosillye10.jpg marosillye11.jpg marosillye12.jpg
marosillye13.jpg marosillye14.jpg marosillye15.jpg marosillye16.jpg
marosillye17.jpg marosillye18.jpg marosillye19.jpg marosillye20.jpg
marosillye21.jpg marosillye22.jpg marosillye23.jpg marosillye24.jpg
vissza a nyitólapra