vissza a nyitólapra


Ősi, főleg ezüstbányászattal és -feldolgozással foglalkozó, zömében román ajkú városka a Radnai-havasok déli lábainál, Naszódtól harminc kilométerre, északkeletre. Óradnát feltehetően a II. Géza idejében betelepített szász bányászok alapították. A mindenkori királynék birtokát képező, gyorsan fejlődő város a 13. század elején már a környék központjának számított. Népességét 1235-ben negyvenezerre becsülték. A gazdag települést 1241-ben porig rombolták a Radnai-havasok erdeiből lezúduló Kadar kán tatárjai. A legenda szerint a tatár sereg húsvét napján támadt rá Óradna gyanútlan polgáraira. A bányászok kezdetben hősiesen védekeztek a jelentős túlerővel szemben, sikerült is kiszorítaniuk a támadókat a városból. Ekkor a tatárok cselhez folyamodtak. Előbb visszavonulást színleltek, majd éjjel váratlanul ismét rátámadtak a győzelemtől megittasult városra. A borzalmas ostromot szinte senki nem élte túl. Rogeriusz mester, a tatárdúlást a Várad melletti mocsarakban átvészelő krónikaíró kanonok (később spalatói érsek) nagyhatású beszámolója, a Siralmas ének (Carmen miserabile) szerint a tatárok az életben maradt óradnaiakat kényszeríttették arra, hogy kalauzolják őket erdélyi portyázásaik során.
Az elnéptelenedett városból később uradalmi központ lett, melyet a királyok a mindenkori havaselvi vajdák rendelkezésére bocsátottak.
A templomrom: A városka központjában álló, kőből készült román stílusú bazilika építését a 13. század elején fejezték be. (Egyes vélemények szerint a templom Mátyás király idejében épült és az 1717-es tatárdúlás során pusztult el. Ezeket a feltevéseket mára megcáfolták.) Alig készült el azonban a bazilika, 1241-ben le is rombolták a tatárok. Többé nem is állították helyre. Az elpusztított bazilika mögé (a romból származó kövekből) az óradnaiak később egy jóval kisebb templomot emeltek, melyet legutóbb 1859-ben újítottak fel. A bazilika romjai elé viszont a román ortodox (görögkeleti) egyház az 1900-as években egy méretes templomot emelt. A romokat azonban nem háborgatták. Azok ma is szomorú mementóként állnak az ortodox templom udvarán.
oradna01.jpg oradna02.jpg oradna03.jpg oradna04.jpg
oradna05.jpg oradna06.jpg oradna07.jpg oradna08.jpg
vissza a nyitólapra