vissza a nyitólapraNémet alapítású, napjainkban már zömében román ajkú Maros menti település Dévától tíz kilométerre, nyugatra. Alapításának pontos időpontja ismeretlen. Nevét feltehetően német ajkú alapítóiról kapta. Első írásos említése Nymiti formában, egy 1389-ben kelt oklevélben bukkan fel először. Egy 1425-ből származó dokumentum már Nemethyként említi. A település évszázadokig a Gyulay család birtoka volt, de itt élt Kuun Géza (1838-1905) orientalista tudós, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke.
A református templom: Marosnémeti központjában, a hatalmas cinterem (temetőkert) közepén áll az évek óta gazdátlan református templom. Helyén már a középkorban templom állt, melyet a német telepesek építettek. A jelenlegi templomot az elpusztult középkori épület helyén a 17. század végén emelték a helybeli reformátusok. A 18. században már református anyaegyház. A környék kényszerű iparosításakor betelepített románság teljesen megváltoztatta a település népességi arányát. Szinte nem is hallani magyar szót Marosnémetiben. Mivel a református gyülekezet 2000-re teljesen elapadt, a templomnak ma már nincs gazdája.
marosnemeti01.jpg marosnemeti02.jpg marosnemeti03.jpg marosnemeti04.jpg
vissza a nyitólapra