vissza a nyitólapraA székelyek ősi gyülekező helye, Csíkszeredától tizenegy kilométerre, északra, Közép- és Felcsík határán. Neve Rakus alakban, 1334-ben bukkan fel először. Csíkrákoson született Cserei Mihály (1668-1756) történetíró. A hajdani Cserei-kúria ma is áll. A gazdagon festett épületet az 1930-as években átalakították. A munkálatok során értékes freskói elpusztultak.
A Bogáthegyi kápolna: A községgel szemközt, az Olt nyugati oldalán kis hegyfokon fehérfalu kápolna áll. Az 1725-ben Szent Fülöp és Jakab tiszteletére emelt kápolnát többnyire a Bogáthegyi kápolnaként említik. Helyén korábban vár állt.
Az erődtemplom: A község határában, alacsony dombtetőről uralja a környéket a hatalmas tornyú csíkrákosi erődtemplom. A Boldogsásos Szűz tiszteletére szentelt templom eredetileg román stílusban épült a 13. század végén. A 15. században átépítették, és fallal vették körül. Ekkor kapta csúcsíves boltozatát és kőkeretes gótikus ablakait. A templomot 1507-ben Szablya (Zabya vagy Zablya) Péter bővítette ki, hogy a környék zászlósurai és a banderiális katonaság elférjen benne. Két oldalról is megközelíthető. (Délről fedett lépcsősoron lehet feljutni.)
A terméskőből épült vaskos templomtornyon kívülről vöröses barna színű zodiákus jegyek láthatók. Hajdan a templombelsőt számos freskó díszítette. A falfestmények többsége a gyakori tűzesetek és az azokat követő helyreállítási munkák során elpusztult.
Az épületegyüttest a 21. század első éveiben restaurálták. A nagyszabású helyreállítást Magyarország is jelentős összeggel támogatta. Ilyen méretű rekonstrukciót legutóbb 1758-ban végeztek a csíkrákosi templomon. Barokk kapuja is akkor épült.
A templom kriptájában nyugszik Cserei Zsuzsanna, Zágoni Mikes Kelemen menyasszonya. A cinterem fala mellett áll Zöld Péter emlékműve. A hajdani csíkszentléleki plébános, a csíki és háromszéki székelyek egyik legnagyobb papja, az 1762-es székely mozgalom, majd az 1764-es székely felkelés egyik vezére volt. Életét a székelység jogainak visszaszerzéséért áldozta. A madéfalvi vérfürdő (siculicidium: székelyirtás) után a „csíki pap” fejére az osztrákok vérdíjat tűztek ki. Sikerült is elfogniuk és Nagyszebenbe vitték, de megszökött és Moldvába menekült. Honvágya azonban hamarosan visszavitte Székelyföldre, ahol ismét elfogták, s ezúttal a gyulafehérvári börtönbe vetették. Onnan is megszökött és visszament Moldvába, ahol a madéfalvi veszedelem idején elmenekült székelyek lelkipásztora lett. Moldvából több levelet írt XIII. Kelemen, majd VI. Pius pápának, melyekben a magyar pap nélkül tengődő moldvai magyarság sanyarú sorsára hívta fel a figyelmet. Egyetlen levelére sem válaszoltak. Több mint két évtizedes bujdosás után végül mégis hazatérhetett Erdélybe, s haláláig Csíkdelnén szolgált.
(Az alábbi felvételek egy része a felújítás előtt, a többi utána készült.)
csikrakos01.jpg csikrakos02.jpg csikrakos03.jpg csikrakos04.jpg
csikrakos05.jpg csikrakos06.jpg csikrakos07.jpg csikrakos08.jpg
csikrakos09.jpg csikrakos10.jpg csikrakos11.jpg csikrakos12.jpg
csikrakos13.jpg csikrakos14.jpg csikrakos15.jpg csikrakos16.jpg
vissza a nyitólapra