vissza a nyitólapraEredetileg szász alapítású, ma már többségében román ajkú kisközség a Hortobágy-patak völgyében, Nagyszeben és Szentágota közt félúton. A szászok Holtzmengennek nevezték. Névtábláján napjainkban a Hosman felirat olvasható.
Az evangélikus erődtemplom: A község keleti határában várszerű, impozáns erődtemplom áll, melyet a 13. században emeltek, gótikus stílusban. Az egyre gyakoribb török támadások miatt a templomot a 15. században magas, lőrésekkel ellátott, támpillérekkel és saroktornyokkal megerősített kettős védőfallal vették körül, és nyugati oldalára négyzet alaprajzú, zömök tornyot emeltek, melynek gúlasisakos teteje alatt – védelmi célból – fával borított galéria fut körbe. A templom a reformációt követően került az evangélikus egyház tulajdonába.
Az eredetileg háromhajós, bazilikális rendszerben épült templom két oldalhajóját 1794-ben lebontották, és a templomot egyhajóssá alakították át. Meghagyták viszont középhajó árkádrendszerét. A barokk jegyében végzett átalakítás során készült a sekrestye, a torony elé dongaboltozatos előcsarnokot emeltek és megnyújtották a félköríves szentélyt. Szerencsére a nagyszabású rekonstrukció megkímélte a templom egyik legfigyelemreméltóbb építészeti értékének számító 13. századi gazdag figurális díszítésű nyugati főbejáratot.
holcmany01.jpg holcmany02.jpg holcmany03.jpg holcmany04.jpg
holcmany05.jpg holcmany06.jpg holcmany07.jpg holcmany08.jpg
holcmany09.jpg holcmany10.jpg holcmany11.jpg holcmany12.jpg
vissza a nyitólapra