vissza a nyitólapra


Nagyszebentől tizenhat kilométerre, északra, a medgyesi út jobboldalán, az azonos nevű község fölött magasodó hegyről festői várrom őrzi a környék nyugalmát: a szelindeki Büszke vár. A romjaiban is tekintélyes erődítmény közelében ütközött meg 1849. január 24-én Bem József serege a császári csapatokkal. Másnap itt csatlakozott Petőfi Sándor a tábornokhoz.
A szabálytalan alaprajzú vár keletkezésének pontos ideje nem ismert. Egyes források szerint 1282-ben épült. Más dokumentumok 1372-re, Nagy (I.) Lajos idejére valószínűsítik építését. A zömök toronnyal, támpillérekkel megerősített vár az erdélyi várépítészet egyik remekének számít.
Szelindek évszázadokon át a nagyszebeni szászoké volt. Más tulajdonosról a 16. század első feléig, dokumentumok híján nem tudni. Tény, hogy három évvel a mohácsi vész után, 1529-ben Szapolyai János megbízásából Báthory István foglalta el Szelindeket. A vajda a vár Ferdinánd-párti védőit szétszórta. A szebeni szászok azonban nem törődtek bele a vereségbe. Alig vonult el Báthory seregének egy része, Hann Márton vezetésével visszafoglalták a várat.
A többi erdélyi várhoz hasonlóan Szelindek is többször cserélt gazdát. Volt Székely Mózesé, II. Rákóczi Györgyé. Ostromolta tatár, török, kuruc, labanc. II. Rákóczi Ferenc kurucai 1707-ben adták fel Szelindek várát. Kivonulásuk előtt azonban felrobbantották bástyáit, felgyújtották épületeit. Alig egy évvel a kurucok kivonulása után hozzáfogtak a lerombolt vár helyreállításához. Ebben az időszakban készültek ma is látható téglafalai. A felújítási munkálatok azonban az 1719-es pestisjárvány idején félbe maradtak, és többé nem is folytatódtak. A vár állapota azóta folyamatosan romlik. Mára falainak többsége ledőlt, tégláit, köveit építkezéshez hordták el a környékbeliek. (Az omladozó vár tágas udvarán időnként lakodalmakat tartanak.)
Az evangélikus templom: A várhegyre vezető út jobb oldalán középkori gótikus templom áll. A Szent Bertalan tiszteletére emelt templom építését a 13. 
századra valószínűsítik. Mai formáját a 15. században kapta. Ekkor kezdték el erődfalának építését is, melyet a 18. század végéig folyamatosan bővítettek és erősítettek.
szelindek01.jpg szelindek02.jpg szelindek03.jpg szelindek04.jpg
szelindek05.jpg szelindek06.jpg szelindek07.jpg szelindek08.jpg
szelindek09.jpg szelindek10.jpg szelindek11.jpg szelindek12.jpg
szelindek13.jpg szelindek14.jpg szelindek15.jpg szelindek16.jpg
szelindek17.jpg szelindek18.jpg szelindek19.jpg szelindek20.jpg
szelindek21.jpg szelindek22.jpg szelindek23.jpg szelindek24.jpg
vissza a nyitólapra