vissza a nyitólapra


Alig hatszáz lelket számláló, apró székely község Gyulakutától hat kilométerre, délre, a Kis-Küküllő bal partján. Neve Zent Demetrik alakban egy 1436-ban kelt oklevélben bukkan fel először. A dokumentum szerint Zsigmond király a birtokot Kemény Demeter Lőrinc nevű fiának adományozta. Mivel Kemény Lőrinc utód nélkül halt meg, a szentdemeteri birtok visszaszállt a koronára.
A Kis-Küküllő völgyére nyúló egyik hegyfokon romos reneszánsz várkastély állt. A négyszög alaprajzú, magas falakkal körülvett, sarkain bástyákkal megerősített kastély építésének pontos ideje ismeretlen. Feltehetően a Nyujdódi család kezdte el építeni a 16. században. (Egy 1583-ban kelt oklevél Nyujtódi Györgyöt nevezi meg a kastély és a birtok uraként.) Báthory Gábor fejedelem 1609-ben elvette Nyujtódi Györgytől és véckei Balassi (egyes források szerint Balázsi) Ferencnek, Udvarhelyszék főkapitányának adományozta. Balassi volt az, aki reneszánsz stílusban átalakította, megerősítette, új épületek-kel, kaputoronnyal és bástyákkal egészítette ki a kastélyt. A birtok később házasság révén a Gyulaffyakhoz került. A család kihaltával előbb az Esterházyak, majd Révaiak szerezték meg. Szentdemetert. Utóbbiaktól gróf Traunné vásárolta meg, aki 1845-ben gróf Tholdalaghi Ferencnek adta el.
A kastély viszonylag épen vészelte át az Erdély fölött gyakran átvonuló történelmi viharokat. Mindössze egyszer, 1660-ban ostromolta meg Kemény János egyik csapata, amikor Gyalakuti Lázár György, Barcsay Ákos fejedelem tanácsosa a szentdemeteri kastélyban keresett menedéket. A Kis András vezette csapat elfoglalta a várkastélyt és felakasztotta Lázár Györgyöt. A 20. század elején a kastélyban már nem laktak. A gazdátlan épület a többi erdélyi műemléképület sorsára jutott: tégláit, cserepeit a környékbeliek elhordták saját építkezéseikhez. Ma már a helyét is nehezen lehet megtalálni a szentdemeteriek magasra nőtt kukoricásában.
A szentdemeteri római katolikus templom az egyik legépebben megmaradt középkori építészeti emlék Erdélyben. Feltehetően egy korábbi templom helyén épült. Mai formáját a 15-16. század fordulóján nyerte el. A reformáció után az unitáriusoké lett, a katolikusoknak 1722-ben sikerült visszaszerezniük.
A Schell-udvarház. A 18-19. században emelt klasszicista stílusú kúriát Schell gróf építette, Szentdemeter dél-nyugati határában. Az L-alakú földszintes épület nyugati szárnya lakatlan, a déli szárnynak is mindössze egyetlen lakója van. Az egykor szebb napokat látott, ma gazdátlan épület napjainkban meglehetősen siralmas látványt nyújt. Félő, hogy gyors beavatkozás híján hamarosan teljesen tönkremegy.
szentdemeter01.jpg szentdemeter02.jpg szentdemeter03.jpg szentdemeter04.jpg
szentdemeter05.jpg szentdemeter06.jpg szentdemeter07.jpg szentdemeter08.jpg
szentdemeter09.jpg szentdemeter10.jpg szentdemeter11.jpg szentdemeter12.jpg
szentdemeter13.jpg szentdemeter14.jpg szentdemeter15.jpg szentdemeter16.jpg
szentdemeter17.jpg szentdemeter18.jpg szentdemeter19.jpg szentdemeter20.jpg
vissza a nyitólapra