vissza a nyitólapra
Történt, hogy a 19. század második felében a müncheni festőakadémián végzett fiatal magyar művészek egyike, Hollósy Simon ráunt az akadémikus és romantikus sablonokra és a kifinomult technikai tudást igénylő anyagábrázolás felé fordult.

A stílusváltás meg is hozta számára a sikert: 1885-ben festett Tengerihántás című képével egy csapásra híressé lett. Egy évvel később (1886) a művész barátai unszolására Julién Akadémia néven szabadiskolát indított, amely deklaráltan szembefordult az akkori hagyományokkal, és elsősorban a naturalizmust, vagyis a valóság- és természetábrázolást helyezte előterébe. Itt, Hollósy Simon müncheni szabadiskolájában fogalmazódott meg a magyar művészélet megújításának szükségessége.
Az új törekvésekre épülő sajátos magyar stílus megteremtésének helyszínéül Nagybányát választották ki. A Hollósy egykori tanítványaiból, valamint a Julién Akadémia köré csoportosult baráti kör tagjaiból álló mag 1896-ban indult el Nagybányára, hogy megalapítsa a művésztelepet. Utazásukat rövid időre megszakították Budapesten, hogy megtekintsék a millenniumi kiállításon bemutatott Szinyei Merse Pál képeit, melyek tovább erősítették elhatározásukat.
Létrejött tehát a nagybányai művésztelep, és hamarosan megteremtődött az a sajátos stílus, amely plein-air néven vonult be a művészettörténetbe.
Tízévnyi együttalkotás után repedések jelentek meg a kezdeti egységen. Egyes alkotók, köztük elsősorban Iványi-Grünwald Béla érdeklődése egyre inkább a Párizsból hazatérő, úgynevezett „neósok” felé fordult. A festő 1909-ben szakított is Nagybányával és a századelő legújabb irányzatával, a szecesszióval szimpatizáló kecskeméti művésztelepre költözött át.
Az egyre gyakoribbá váló kenyértörések dacára, a nagybányai művésztelep vitathatatlanul új korszakot nyitott a huszadik századi magyar művészet történetében, egyben megteremtette az érvényesülés és a saját stílus kialakításának lehetőségét a tőlük leszakadó fiatalok számára is.
A hajdani nagybányai és kecskeméti művésztelep stílusteremtő eszmeiségének újraélesztését tűzte ki céljául a Lakitelek Népfőiskola, amikor – hazai és határon túli, zömmel partiumi és erdélyi – művészek meghívásával 2006-ban megnyitotta az első Kecskemét-Nagybányai festőiskola alkotótáborát, amely az elmúlt héten zárta sorrendben ötödik találkozóját.
A hagyománynak megfelelőn a tábor idén is kiállítással zárult a Népfőiskola Kölcsey Házában, melyen a tizennégy művész mindegyike két-két alkotásával vett részt. A tárlatot ezúttal is dr. Turai Kamill esztéta, főiskolai docens méltatta.
– Történelmünk során megesett időnként, hogy nemcsak az egymással szomszédos népek, de a különböző tájak magyarsága is összekülönbözött egymással. Az egész valószínűleg abból fakadt, hogy mindannyian beleszületünk egy-egy tájba. De nemcsak beleszületünk, magunkban is viseljük azt a tájat, amelybe beleszülettünk. S az a táj halálunkig bennünk él. Ám nem csak él bennünk, közénk is áll. Ezért van az, hogy bármennyire is közel kerül két ember egymáshoz, valami kis megmagyarázhatatlan idegenség mindig ott marad kettejük között. A táj okozza ezt az idegenséget, amelyből külön-külön vétettek, vagy melyet maguk választottak későbbi létük teréül – fogalmazott bevezetőjében dr. Turai Kamill. – Ezek a képek viszont épp ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A közel kéthetes tábor olyan egységgé kovácsolta össze a különböző tájakról érkező, s merőben eltérő gondolkodású tizennégy művészt, amilyenre ritkán adódik példa. Mintha tizennégy testvér alkotásait látnánk. És ebben a közös hangzásban a tábornak otthont adó Lakitelek Népfőiskola mellett a Tiszának, ennek a nemzetösszetartó, vagy inkább legnemzetibb folyónknak is különleges szerepe van. S melynek jelenléte minden képen egyformán érezhető, mégha a maga valóságában nincs is mindegyik vászonra, papírra ráfestve – hangsúlyozta az esztéta.
A neves szakember egyenként és mélyreható alapossággal elemezte a kiállított munkákat. Végezetül Arisztotelészt, az ókor híres filozófusát, a nyugati kultúra legnagyobb hatású előhírnökét idézte, aki szerint: „Az emberek többsége szenvedélyre törekszik, mert nincs tisztában azzal, hogy a szenvedélyért keményen meg kell szenvedni. A festészet is ilyen szenvedély. De ezt csak az a művész tudja valójában, aki már alaposan megszenvedett érte.”
Bár az utánzás minden ember vele született tulajdonsága, vannak dolgok, amelyeket önmagukban nem szívesen nézünk, viszont a róluk készült rajz, festmény szemlélése gyönyört vált ki belőlünk. Ezért az igazi művész – akárcsak a nagybányai elődök – sosem a témájául kiválasztott táj, tárgy vagy személy tökéletes másolatát viszi vászonra. Arra ott a fényképezőgép. A valódi festő előbb átszűri a látványt saját hangulatán, ízlésvilágán, és ezt a megszűrt élményt rajzolja, festi papírra, vászonra kép formájában. Ennek a felismerése nemcsak a bölcsek számára gyönyörűség, hanem az egyszerű földi halandó számára is – csak épp’ kisebb mértékben. Mert nem az utánzás adja az élvezetet, hanem a művészi feldolgozás, a kompozíció, a szín, de legfőképp a stílus. Hisz’ a stílus maga az ember – zárta beszédét dr. Turai Kamill.
Az alkotók nevében Dudás Gyula, a tábor művészeti vezetője mondott köszönetet a szívélyes vendégszeretetért.
Az esemény végén a házigazda Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke bejelentette: felvetődött, hogy a jövőben célszerű lenne felvidéki és délvidéki művészeket is meghívni a kéthetes alkotótáborba. Hozátette: nincs kifogása a javasolt bővítés ellen. Ehhez azonban előbb fel kell mérjék lehetőségeiket.

Az V. Kecskemét-Nagybányai alkotótábor résztvevői:
Bitay Zoltán (Nagybánya),
Craciun Judit (Nagybánya),
Dudás Gyula (Nagybánya),
Goór Imre (Kecskemét),  
Görgényi Tamás (Békéscsaba),
Kis Béla (Sepsiszentgyörgy),
Kondrak Matyikó Margó (Nagybánya),
Mártonfi Benke Márta (Kecskemét),
Moldován Gyula (Székelyudvarhely),
Petrovits István (Sepsiszentgyörgy),
Sebestyén Erzsébet (Veszprém),
Szappanos István (Kecskemét),
Vassy Erzsébet (Nagyvárad),
Virók Csilla (Kecskemét).

Az alábbi felvételek a kiállítás megnyitóján készültek.
festotabor001.jpg festotabor002.jpg festotabor003.jpg festotabor004.jpg
festotabor005.jpg festotabor006.jpg festotabor007.jpg festotabor008.jpg
festotabor009.jpg festotabor010.jpg festotabor011.jpg festotabor012.jpg
festotabor013.jpg festotabor014.jpg festotabor015.jpg festotabor016.jpg
festotabor017.jpg festotabor018.jpg festotabor019.jpg festotabor020.jpg
festotabor021.jpg festotabor022.jpg festotabor023.jpg festotabor024.jpg
festotabor025.jpg festotabor026.jpg festotabor027.jpg festotabor028.jpg
festotabor029.jpg festotabor030.jpg festotabor031.jpg festotabor032.jpg
festotabor033.jpg festotabor034.jpg festotabor035.jpg festotabor036.jpg
festotabor037.jpg festotabor038.jpg festotabor039.jpg festotabor040.jpg
festotabor041.jpg festotabor042.jpg festotabor043.jpg festotabor044.jpg
festotabor045.jpg festotabor046.jpg festotabor047.jpg festotabor048.jpg
festotabor049.jpg festotabor050.jpg festotabor051.jpg festotabor052.jpg
festotabor053.jpg festotabor054.jpg festotabor055.jpg festotabor056.jpg
festotabor057.jpg festotabor058.jpg festotabor059.jpg festotabor060.jpg
festotabor061.jpg festotabor062.jpg festotabor063.jpg festotabor064.jpg
festotabor065.jpg festotabor066.jpg festotabor067.jpg festotabor068.jpg
festotabor069.jpg festotabor070.jpg festotabor071.jpg festotabor072.jpg
festotabor073.jpg festotabor074.jpg festotabor075.jpg festotabor076.jpg
festotabor077.jpg festotabor078.jpg festotabor079.jpg festotabor080.jpg
festotabor081.jpg festotabor082.jpg festotabor083.jpg festotabor084.jpg
festotabor085.jpg festotabor086.jpg festotabor087.jpg festotabor088.jpg
festotabor089.jpg festotabor090.jpg festotabor091.jpg festotabor092.jpg
festotabor093.jpg festotabor094.jpg festotabor095.jpg festotabor096.jpg
festotabor097.jpg festotabor098.jpg festotabor099.jpg festotabor100.jpg
festotabor101.jpg festotabor102.jpg festotabor103.jpg festotabor104.jpg
festotabor105.jpg festotabor106.jpg festotabor107.jpg festotabor108.jpg
festotabor109.jpg festotabor110.jpg festotabor111.jpg festotabor112.jpg
festotabor113.jpg festotabor114.jpg festotabor115.jpg festotabor116.jpg
vissza a nyitólapra