vissza a nyitólapra
A nyírségi település neve egy 1280-ban keltezett oklevélben bukkant fel először Powch alakban, melyet sokan a Paulus (Pál) névből származtatnak. Akkoriban a környék a Hont-Pázmány nemzetség birtokához tartozott. A XIV. század elején – az ecsedi vár birtokrészeként – már a Gutkeled nemzetség tulajdona.  Az évszázadok során többször cserélt gazdát. Volt a Báthoryaké, a Károlyiaké, tőlük a Rákóczi család szerezte meg, majd megint visszakerült a Károlyiakhoz, akik a Sennyei családdal osztoztak a birtokon.
A könnyező ikonjáról híressé lett település 1816-ban mezővárosi rangot kapott, melyet azonban 1872-ben visszavontak. Városi rangját 1993-ban nyerte vissza.
A jelenlegi díszes, máriapócsi barokk templomépület helyén a 17. század végén még egyszerű kis fatemplom állt. Történt, hogy 1696. november 4-én, miközben Papp Dániel lelkész a szent liturgiát végezte, bizonyos Eöry Mihály véletlenül a képre tekintett. A jámbor földműves legnagyobb döbbenetére a Szűzanyát ábrázoló festmény mindkét szeméből patakzottak a könnyek. A kép tizennégy napon át szüntelenül „sírt”, azután megszakításokkal december 8-ig folytatódott könnyezése, a kemény hideg dacára is.
A könnyező kép híre Bécsig eljutott. I. Lipót császár, aki a törökök feletti zentai győzelmet a kegyképnek tulajdonította, felesége kívánságára a csodás pócsi ikont Bécsbe vitette. Hosszú útja során a képről a Kassával szomszédos bárcai jezsuita kolostorban egy ismeretlen festő – állítólag – három másolatot készített. A reprodukciók egyike a kassai Jézus-társasági templomba került; a másik a Sáros megyei kisfalusi kápolnába, a harmadik pedig visszakerült Pócsra. Más források szerint a képről sokkal több másolat készült. Ezek közül egyet-egyet Egerben, Budapesten, illetve Esztergomban őriznek. De jutott belőlük Ausztriába, Németországba, Svájcba, s néhány másolat magánszemélyek birtokában is van.
Bármennyi másolat is készült a kegyképről, a máripócsi képmás bőven kárpótolta az eredetit: 1715. augusztus 1-jén, 2-án és 5-én ugyanis ez az ikon is könnyezett. A szemtanúk állításait bizottság vizsgálta meg, és megállapította, hogy hitelesek. Így Szűz Mária csodás könnyei másodszor is megszentelt hellyé tették a pócsi templomot.
Mivel a Pócsra zarándokoló hívek száma évről évre rohamosan nőtt, a XVIII. század elején sürgetővé vált egy új, jóval nagyobb templom építése. Tekintve, hogy a helybeliek önerőből képtelenek voltak ilyen hatalmas összeg előteremtésére, 1701-ben Lipót császár engedélyezte a máriapócsi illetőségű Mészáros Mátyás számára, hogy a birodalom teljes területén gyűjtsön adományokat a tervezett új templom számára.
Végül a templom építését Bizánczy Gennadius György munkácsi helynök, a bazilita szerzetesek fő elöljárója saját megtakarított pénzéből kezdte el. A munkálatokat Oslanszky Mihály Mánuel püspök folytatta, egyúttal ő kezdte el a templommal szomszédos bazilita kolostor építését is. Az építkezés többször megszakadt, végül a templomot 1756-ban fejezték be, két tornya azonban kereken száz évvel később, 1856-ban készült el.
A belső berendezésének elkészültéig azonban még hosszú időnek kellett eltelnie; a csodálatos, díszes képállványt (ikonosztáz) 1885-1888 között készítették el, képeit 1896-ban újakra cserélték. A templom művészi képeit Boksy József és Petrasovszky Emmánuel festőművész festette meg.
Az eredeti Mária-képről készült másolat 1905 decemberében ismét könnyezett, kisebb-nagyobb megszakításokkal egy egész hónapon át. A csoda tényét ezúttal is egyházi és világi vegyes bizottság ellenőrizte, újfent megállapítva a könnyhullás valódiságát.
A kegytemplomot 1946-ban kívül-belül felújították. Ekkor döntöttek arról, hogy a kegyképet áthelyezik a kereszthajó baloldali oltára fölé. Hogy a zarándokok számára minél megközelíthetőbbé tegyék a képet, az oltár mögött, a csíksomlyói kegytemploméhoz hasonló lépcsősort építettek. A munkálatokat nyár végére fejezték be. A felújított templom megáldására és a kegykép ünnepélyes áthelyezésére 1946. szeptember 8-án, az első könnyezés 250. évfordulóján került sok, több ezer zarándok jelenlétében.
Két esztendővel később, 1948-ban XII. Pius pápa basilica minor rangot adományozott a máriapócsi kegytemplomnak. Az 1991. augusztus 18-án Magyarországra érkező, s időközben szentté nyilvánított II. János Pál pápa Máriapócsra is ellátogatott, ahol bizánci szertartású Szent Liturgiát végzett magyar nyelven a híres kegykép előtt.
A kegytemplomot 2009-2010 kívül-belül ismét felújították. Ünnepélyes fölszentelésére 2010. szeptember 11-én került sor, számos görög és római katolikus püspök részvételével. A rangos esemény szónoka Bécs érseke, Christoph Schönborn bíboros volt. 
Az alábbi fotók 2010 augusztusában készültek.

http://www.digicart.hu/vs_photos/vrtour/mariapocs.html
Mariapocs001.jpg
Mariapocs002.jpg
Mariapocs003.jpg
Mariapocs004.jpg
Mariapocs005.jpg
Mariapocs006.jpg
Mariapocs007.jpg
Mariapocs008.jpg
Mariapocs009.jpg
Mariapocs010.jpg
Mariapocs011.jpg
Mariapocs012.jpg
Mariapocs013.jpg
Mariapocs014.jpg
Mariapocs015.jpg
Mariapocs016.jpg
Mariapocs017.jpg
Mariapocs018.jpg
Mariapocs019.jpg
Mariapocs020.jpg
Mariapocs022.jpg
Mariapocs023.jpg
Mariapocs024.jpg
Mariapocs025.jpg
Mariapocs026.jpg
Mariapocs027.jpg
Mariapocs028.jpg
Mariapocs029.jpg
Mariapocs030.jpg
Mariapocs031.jpg
Mariapocs032.jpg
Mariapocs033.jpg
Mariapocs034.jpg
Mariapocs035.jpg
Mariapocs036.jpg
Mariapocs037.jpg
Mariapocs038.jpg
Mariapocs039.jpg
Mariapocs040.jpg
Mariapocs041.jpg
Mariapocs042.jpg
Mariapocs043.jpg
Mariapocs044.jpg
Mariapocs045.jpg
Mariapocs046.jpg
Mariapocs047.jpg
Mariapocs049.jpg
Mariapocs050.jpg
vissza a nyitólapra