vissza a nyitólapra
Gyerekkoromban sokat betegeskedtem. Előfordult, hogy hetekig az ágyat nyomtam, mire sikerült kilábalnom a himlőből, szamárköhögésből vagy mandulagyulladásból. Betegségem dacára, reggelente türelmetlenül vártam, hogy szüleim munkába induljanak. Amint bezárták maguk mögött a bejárati ajtót, kipattantam az ágyból és elindultam „kincset keresni”. Nem kellett messze mennem, a „kincsek” a szomszéd szoba könyvespolcain sorakoztak. Díszes, bőr- és vászonkötésű képeskönyvek voltak az én kincseim, melyek lapozása közben minden bajomról megfeledkeztem. Őszinte áhítattal simogattam aprólékos gonddal tervezett és kivitelezett borítóikat, Álmélkodva csodáltam vékony zsírpapírszerű védőfóliával fedett színes képeiket, kitartóan olvastam gyakran érthetetlen szövegeiket, közben azért fohászkodtam, bárcsak hetekig otthon maradhassak, hogy gazdag könyvtárunk valamennyi kötetét leltárba vehessem.
Fogalmam sem volt a könyvnyomtatás feltalálójának kilétéről, csak azt tudtam, hogy a könyv az egyetlen olyan kincs, amely többet ér az aranynál, és a világ legnagyobb, legbecsesebb gyémántjainál. Olyan barát, akire minden helyzetben bizton számíthatok, mert sohasem hagy cserben. A mögöttem hagyott évtizedek sok mindent kiöltek belőlem, egyedül a könyvek iránti szeretetemnek nem tudtak ártani. Amikor 1455. február 23-án Johannes Gutenberg (teljes neve: Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg) német ötvösmester bemutatta első, szép kivitelezésű kétkötetes Bibliáját, még sejtelme sem volt arról, milyen hatalmas forradalmi változást indít el találmányával a világban. Adalbert Stifter, 19. századi  osztrák író, költő, festő és pedagógus fogalmazta ezt meg a legtalálóbban: „Az emberi szellem tulajdonképpen a betűvel és a könyvnyomtatással hódította meg a világot.”
Valóban. Gutenberg találmánya révén váltak hozzáférhetővé a széles néptömegek számára a nagy gondolkodók hitről, világról, vagy egy-egy művészeti ágról megfogalmazott véleményei, a népszerű költők és írók művei.
Mondják, az embert leginkább könyvtára alapján lehet megítélni. A polcokon sorakozó kötetek sok mindent elárulnak a könyvtártulajdonos műveltségéről, ízléséről. Ám a könyv túl azon, hogy a műveltség terjesztésnek legfontosabb eszköze, egyben jó társ és hűséges barát is, aki segít a rosszkedv, bánat és csalódás elűzésében. Ráadásul a könyvek révén az ember olyan helyekre is eljut, ahová egyébként sosem nyílna lehetősége.
Szana Tamás írta 1888-ban, Budapesten megjelent „A könyv régen és most” című tanulmányában: „A könyv mindenkor magán viseli korának bélyegét, nemcsak szellemében, de a külsőben is. Egyszerű vagy cifrálkodó aszerint, amint a szellemi élet áramlata vagy nem ritkán csak az idők minden téren mutatkozó divata hozza magával. Hévmérője a műveltségnek, de egyúttal a tetszelgésnek is; az emberek szenvedélyei, aspirációi mellett valóságos dokumentum. S ilyen nem csupán az újabb és legújabb időkben, hanem már attól a kortól fogva, amidőn első nyomait találjuk a törekvésnek, hogy írásba foglalják az emberi szellem maradandóságra szánt termékeit.”  
A könyvnyomtatás feltalálása előtt a kézzel írott és illusztrált középkori könyvek műtárgyaknak számítottak. Megvásárlásukat  kizárólag arisztokraták és uralkodók engedhették meg maguknak. Egyes díszes kivitelezésű könyv a középkorban és napjainkban is vagyonokat ért, ér. 
A nyomtatás ugyan jelentősen lenyomta a könyvek árát, ám még így sem váltak mindenki számára elérhetővé. Főleg a díszes borítójú kiadványok. Az elszánt könyvgyűjtők némelyike képes volt egész vagyonát pénzzé tenni, csakhogy hozzájusson egy-egy különleges és egyedi könyvritkasághoz.
Állítólag kétféle könyvgyűjtő van. Az egyiket kizárólag a könyv kora érdekli. A másik olyan gondos alapossággal és ízléssel készült könyvek után kutat, melyek magukon viselik a kiadó és a nyomda mindenre kiterjedő művészi igényességét. 
Ilyen szempontok alapján állítottam össze az alábbi, közel másfél száz darabos gyűjteményt. A könyvek többségét az interneten találtam, sérült vagy reménytelenül rossz állapotban. Hónapokig dolgoztam digitális restaurálásukon, hogy most majdnem eredeti szépségükben tárhassam Önök elé az én egyedüli kincseimet.

Róth Márta
A Könyv

Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

konyv001.jpg
konyv002.jpg
konyv003.jpg
konyv004.jpg
konyv005.jpg
konyv006.jpg
konyv007.jpg
konyv008.jpg
konyv009.jpg
konyv010.jpg
konyv011.jpg
konyv012.jpg
konyv013.jpg
konyv014.jpg
konyv015.jpg
konyv016.jpg
konyv017.jpg
konyv018.jpg
konyv019.jpg
konyv020.jpg
konyv021.jpg
konyv022.jpg
konyv023.jpg
konyv024.jpg
konyv025.jpg
konyv026.jpg
konyv027.jpg
konyv028.jpg
konyv029.jpg
konyv030.jpg
konyv031.jpg
konyv032.jpg
konyv033.jpg
konyv034.jpg
konyv035.jpg
konyv036.jpg
konyv037.jpg
konyv038.jpg
konyv039.jpg
konyv040.jpg
konyv041.jpg
konyv042.jpg
konyv043.jpg
konyv044.jpg
konyv045.jpg
konyv046.jpg
konyv047.jpg
konyv048.jpg
konyv049.jpg
konyv050.jpg
konyv051.jpg
konyv052.jpg
konyv053.jpg
konyv054.jpg
konyv055.jpg
konyv056.jpg
konyv057.jpg
konyv058.jpg
konyv059.jpg
konyv060.jpg
konyv061.jpg
konyv062.jpg
konyv063.jpg
konyv064.jpg
konyv065.jpg
konyv066.jpg
konyv067.jpg
konyv068.jpg
konyv069.jpg
konyv070.jpg
konyv071.jpg
konyv072.jpg
konyv073.jpg
konyv074.jpg
konyv075.jpg
konyv076.jpg
konyv077.jpg
konyv078.jpg
konyv079.jpg
konyv080.jpg
konyv081.jpg
konyv082.jpg
konyv083.jpg
konyv084.jpg
konyv085.jpg
konyv086.jpg
konyv087.jpg
konyv088.jpg
konyv089.jpg
konyv090.jpg
konyv091.jpg
konyv092.jpg
konyv093.jpg
konyv094.jpg
konyv095.jpg
konyv096.jpg
konyv097.jpg
konyv098.jpg
konyv099.jpg
konyv100.jpg
konyv101.jpg
konyv102.jpg
konyv103.jpg
konyv104.jpg
konyv105.jpg
konyv106.jpg
konyv107.jpg
konyv108.jpg
konyv109.jpg
konyv110.jpg
konyv111.jpg
konyv112.jpg
konyv113.jpg
konyv114.jpg
konyv115.jpg
konyv116.jpg
konyv117.jpg
konyv118.jpg
konyv119.jpg
konyv120.jpg
konyv121.jpg
konyv122.jpg
konyv123.jpg
konyv124.jpg
konyv125.jpg
konyv126.jpg
konyv127.jpg
konyv128.jpg
konyv129.jpg
konyv130.jpg
konyv131.jpg
konyv132.jpg
konyv133.jpg
konyv134.jpg
konyv135.jpg
konyv136.jpg
konyv137.jpg
konyv138.jpg
konyv139.jpg
konyv140.jpg
konyv141.jpg
konyv142.jpg
konyv143.jpg
konyv144.jpg
konyv145.jpg
konyv146.jpg
konyv147.jpg
konyv148.jpg
konyv149.jpg
konyv150.jpg
konyv151.jpg
konyv152.jpg
konyv153.jpg
konyv154.jpg
konyv155.jpg
konyv156.jpg
konyv157.jpg
konyv158.jpg
konyv159.jpg
konyv160.jpg
konyv161.jpg
konyv162.jpg
konyv163.jpg
konyv164.jpg
konyv165.jpg
konyv166.jpg
konyv167.jpg
konyv168.jpg
konyv169.jpg
konyv170.jpg
konyv171.jpg
konyv172.jpg
konyv173.jpg
konyv174.jpg
konyv175.jpg
konyv176.jpg
vissza a nyitólapra