vissza a nyitólapra
A lengyel-szlovák határtól alig tizenkét kilométerre, északra van egy Orawka nevű település, melynek fatemplomában az összes – zömében Árpád-kori – magyar szent és boldog arcképe és neve megvan.
Az egykor Árva vármegyéhez tartozó falut, az árvai uradalom részeként 1585-ben bizonyos Jerzy Wilga alapította a Thurzó család megbízásából. (A terület évszázadokon át, egészen a trianoni békediktátumig Magyarországhoz tartozott.) A gyorsan gyarapodó orawkai katolikus közösség 1648-ban plébániát alapított, és a következő évben a helyi mesteremberek hozzá is kezdtek a templom építéséhez. Az országút melletti kőpárkányzatra emelt, vörösfenyő-gerendákból ácsolt, és Keresztelő Szent János tiszteletére emelt templom híre távoli vidékekre is eljutott. Jóformán el sem készült, de már naponta tucatszám érkeztek a kíváncsiskodók, hogy megcsodálják a páratlan remekművet.
A falu első plébánosa Scsehovics János lengyel származású katolikus pap volt, akit az akkori esztergomi érsek nevezett ki Árva vármegye katolikusainak pásztorává.
Az orawkai templom legfőbb érdekessége, hogy bár a faluban sosem laktak magyarok, mégis itt található a magyar szentek és boldogok leggazdagabb népi festésű szentképgyűjteménye.
A templomnak eredetileg három harangja volt. Egyiket III., míg a másik kettőt IV. (Habsburg) Ferdinánd adományozta a helyi katolikus közösségnek. Az első világháborúban két harangot beolvasztottak. Az egyiket időközben pótolták, úgyhogy a templom szomszédságában elhelyezett haranglábban, napjainkban két harang lakik. A barokk oltárok közül a baloldali mellékoltár Pálffy nádor adománya. Az orgonát III. Ferdinánd készíttette. A szentélyt, a templomhajó oldalfalainak alsó részét, valamint a torony felőli templommennyezet alatti szegélyt negyven magyar szent, illetve boldog arcképe díszíti.
Az orawkai fatemplomot 2000-ben az UNESCO felvette a kulturális Világörökség listájára. Ezzel az egész emberiség kincsévé vált.
Orawka01.jpg Orawka02.jpg Orawka03.jpg Orawka04.jpg
Orawka05.jpg Orawka06.jpg Orawka08.jpg Orawka09.jpg
Orawka10.jpg Orawka11.jpg Orawka12.jpg Orawka13.jpg
Orawka14.jpg Orawka15.jpg Orawka16.jpg Orawka17.jpg
Orawka18.jpg Orawka19.jpg Orawka20.jpg Orawka21.jpg
Orawka22.jpg Orawka23.jpg Orawka24.jpg Orawka25.jpg
vissza a nyitólapra