vissza a nyitólapra
Noha a magyarság elhunyt nagyjai közül szinte minden temetőben nyugszik legalább egy, van két sírkert a Kárpát-medencében, melyeket joggal neveznek a Nemzet Panteonjának. Egyik a székesfőváros Fiumei úti nemzeti sírkertje, a másik a kolozsvári Házsongárdi temető.
Ez a két sírkert őrzi a magyarság színe javának földi maradványait, akár a hazáért áldozták életüket valamelyik csatában, akár kényszerű száműzetéstől szenvedve idegen földön érte őket a halál. Lelkük már számot adott a Teremtőnek, ám testük hazakívánkozott, hát hazahozták.
Van egy napja az évnek, amely merőben eltér a többitől. Amikor felkerekedünk mi, árván maradt élők, hogy felkeressük a sírkertek valamelyikében nyugvó szeretteinket. Virágot viszünk, ahogyan az ünnepelteknek illik, gyertyát és mécsest gyújtunk, hogy azok lángjában lobbantsuk fel a megemlékezés fényét, amely egyformán kijár a díszes kriptában, vagy az összetaposott, beroskadt sírhant alatt nyugvóknak. Nevek, évszámok rebbennek az imbolygó gyertyafénynél, emlékek tódulnak elő a nyomukban. A temetői csend töprengésre, elmélkedésre késztet. Telnek a percek, órák, s mi csak állunk némán, észre sem vesszük, hogy már rég nem a gyertya és mécses világít, hanem felélesztett emlékeink. A keresztek elkorhadnak, a kövek, szobrok ledőlnek, porrá mállanak, de a holtak emlékét semmilyen enyészet sem képes feledtetni. S azon az egy estén ott vannak köztünk az eltávozottak is. Hantjaikon állva fürkészik arcunkat, keresik tekintetükben az emlékezésre, a szeretet fájdalmára utaló könnyeket.
Az élők általában gyorsan elfelejtik a holtakat, az eltávozottak azonban sohasem torolják meg a hűtlenséget. A bosszú idegen a testét elhagyó lélektől. Békésen nyugszanak egymás mellett, nemzeti, felekezeti és ideológiai hovatartozástól függetlenül. Velük nem is volt baj soha. Most sincs. Némán tűrik a világ aljasságait. Nem lopnak egymástól, nem verekednek, nem gyűlölködnek. A bosszú, a megtorlás és a harag ismeretlen fogalom a túlvilágon, csak minket, élőket jellemez…
A fotók többsége a budapesti Fiumei úti nemzeti sírkertben készült, az utolsó képek a kolozsvári Házsongárdi temetőben.
panteon01.jpg panteon02.jpg panteon03.jpg panteon04.jpg
panteon05.jpg panteon06.jpg panteon07.jpg panteon08.jpg
panteon09.jpg panteon10.jpg panteon11.jpg panteon12.jpg
panteon13.jpg panteon14.jpg panteon15.jpg panteon16.jpg
panteon17.jpg panteon18.jpg panteon19.jpg panteon20.jpg
panteon21.jpg panteon22.jpg panteon23.jpg panteon24.jpg
panteon25.jpg panteon26.jpg panteon27.jpg panteon28.jpg
panteon29.jpg panteon30.jpg panteon31.jpg panteon32.jpg
panteon33.jpg panteon34.jpg panteon35.jpg panteon36.jpg
panteon37.jpg panteon38.jpg panteon39.jpg panteon40.jpg
panteon41.jpg panteon42.jpg panteon43.jpg panteon44.jpg
panteon45.jpg panteon46.jpg panteon47.jpg panteon48.JPG
panteon49.JPG panteon50.JPG panteon51.JPG panteon52.JPG
vissza a nyitólapra