vissza a nyitólapra

A Nagy-Hagymás-hegységben, közel az Olt forrásához, a Kovács Péter-tetőnek nevezett magaslat közepén áll egy kis fatemplom. Nem tudni, kik, mikor és milyen céllal építették. Ott van. Ott volt már az első és második világháború idején is, s bár a fegyverropogás a környék csendjét is messze űzte akkortájt, Isten házát soha egyetlen találat nem érte. Még a villámok se bántják, pedig villámhárítója sincsen. Talán Isten közelsége, talán a földből kiáramló különös erő miatt, a gonosz, ártó szándékok mindig messze elkerülték a kis fatemplomot. Legalábbis a környékbeliek így magyarázzák. Szerettem odajárni. Szerettem a templomból áradó nyugalmat, a csendet, melyet éveken át nem zavart meg semmi.
Egy alkalommal, különös öregemberrel találkoztam a templomnál. Ott ült a szakállas vénember a templomtornác lépcsőjén. Háta hajlott volt, ruhája kopott, de szemében valami különös fény ragyogott.
– Haragszol rám, ugye? Félsz, hogy megfosztalak a nyugalomtól, amit ez a hely jelent számodra? – kérdezte mély, dörmögő, mégis szép zengésű hangon. Válaszolni sem volt időm, máris folytatta.
– Mit gondolsz, mitől ilyen különös ez a hely? Nem, nem csak a templom okozza… Annak is szerepe van benne, de a legfőbb okot magadban találod. Már amennyiben érdekel és keresed. A jó, ha útjára engeded, mindig legyőzi a rosszat, ahogyan egyetlen mécses fénye is legyőzi a sötétséget. Mert a fény is oda világít, ahová irányítod. Igyekezz hát, hogy lelked is mindig tiszta mécses legyen, amilyennek Isten, akihez ide feljársz megteremtette. Akkor az Ő erejét, jóságát, szeretetét is magadénak tudhatod, bárhová, bárkire rásugározhatod. Persze nehéz ezt felfogni, tudom – tette hozzá kis szünet után –, pedig ebben rejlik a nagy titok.
– Miféle titok? – buggyant ki belőlem a kérdés.
– Hát a teremtésé – izzott fel a bozontos szakállú öreg tekintete. – Tekints csak körül, minden itt van a szemed előtt, mégse látod? – mutatott körbe göcsörtös botjával. Önkéntelenül is körülnéztem. Szemeim végigpásztázták a jókora tisztást, a fenyvessel borított hegyoldalakat, a Hargitát, a távoli Radnai-havasok csúcsait, Tarkő csupasz bérceit, ám mire tekintetem visszaért a templom lépcsőjére, már nem volt ott senki.
Benéztem a templomba, majd futva megkerültem, de az öreget nem találtam. Egyszerűen eltűnt. Mintha ott se lett volna.
Táborhelyünkre visszatérve elmeséltem barátaimnak élményemet.
– Biztosan álmodtad – vélte egyikük.
– Dehogy álmodtam, hisz amikor a templomhoz értem, már ott volt – próbáltam bizonygatni. Hiába.
Este, mikor Lecsenka Jóska bácsihoz felmentünk tejért, neki is elmondtam a furcsa öreggel történt találkozásomat.
– Nocsak – dörmögte halkan az öreg –, tán mondott is valamit? – Persze – kaptam a szón –, beszélt a fényről, a mécsesről, meg a bennünk lakozó jóról és rosszról.
– Tekintsd ajándéknak jelenését, és igyekezz megfogadni a tanácsát. Most még nem nagyon érted, de rendre, apránként megfejted majd minden szavát. Addig elég, ha észben tartod, amit a fényről mondott. Egyébként Apó a neve, legalábbis mi, errefelé így nevezzük – mormogta inkább magának Jóska bácsi, aztán mintha ott se lettem volna, megigazította a tejjel teli nagy fazekat a tűzhelyen, az ajtó mellett felhalmozott farakáshoz ballagott, és néhány darabot rávetett a parázsra. A vörös lángnyelvek mohón kaptak bele a száraz bükkhasábokba. Többé nem esett szó a furcsa öregről, nem is láttam. Pedig még sokszor felmentem a magányos fatemplomhoz. Reménykedtem, hátha ott lesz a szakállas vénember. De nem volt. Csak a szél muzsikált a templomtető zsindelyei szélén. Néha most is magam előtt látom. Hallom jó szándékú, dörmögő hangját. S bár az eltelt évek alatt valamivel bölcsebb lettem, még mindig nem egészen világos minden szava, csak a lényéből áradó jóságot érzem azóta is, folyamatosan.
vissza a nyitólapra